O autorze
Katarzyna Kozyra. Urodzona w Warszawie w 1963 roku. Rzeźbiarka, fotografka, autorka performansów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych. W 1993 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby (dyplom Piramida zwierząt pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego). Laureatka m.in. Paszportu Polityki z 1997 roku oraz nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 roku. W 1999 roku otrzymała honorowe wyróżnienie na 48 Biennale Sztuki w Wenecji za wideoinstalację w Polskim Pawilonie Łaźnia męska. W swych pracach porusza się w obszarze kulturowych tabu oraz stereotypów zachowań zakodowanych w życiu społecznym. Od 2010 roku pracuje nad autobiograficznym pełnometrażowym filmem fabularnym. W 2012 roku założyła Fundację Katarzyny Kozyry.

Odpowiedź na zapytanie nr 34

w sprawie w sprawie powrotu do corocznego przeglądu dorobku warszawskiej sekcji ZPAP, a szczególnie malarstwa, w gmachu Galerii Narodowej "Zachęta" pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 05-04-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 34 z dnia 22 grudnia 2015 r. Pana Posła Artura Górskiego w sprawie dorocznych przeglądów twórczości członków Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, postulowanych przez Panią Bognę Lewtak-Baczyńską, uprzejmie informuję, że inicjatywa ta wpisuje się w kierunek myślenia MKiDN o zmianach w promocji polskich twórców. Zmiany te muszą jednak doprowadzić do kompleksowego rozwiązania problemu, dlatego wymagają głębszej refleksji i konsultacji szerszych niż środowisko Okręgu Warszawskiego ZPAP.


Równocześnie informuję, że Pani Lewtak-Baczyńska odbyła spotkanie z Podsekretarz Stanu w MKiDN Wandą Zwinogrodzką, podczas którego przedstawiła omawiany projekt i problemy swojego środowiska. Sprawę przejęli doradcy Minister Zwinogrodzkiej, którzy są w roboczym kontakcie z pomysłodawczynią.

Sygnały o zamkniętej grupie kilkudziesięciu kuratorów, artystów, właścicieli i dyrektorów galerii, a także krytyków sztuki, dystrybuującej uznanie i pieniądze oraz udzielającej swojego poparcia jedynie wąskiej grupie związanych z nimi artystów poprzez uzyskanie kontroli nad wieloma mechanizmami funkcjonującymi w polskim świecie sztuk wizualnych dotarły do MKiDN głównie za pomocą publikacji prasowych. Jesteśmy w trakcie weryfikacji tych doniesień. Ze wstępnej analizy wynika, że owa „Mafia bardzo kulturalna”, jak nazwała ją w jednym z artykułów opublikowanych na łamach dziennika „Rzeczpospolita” krytyk sztuki Monika Małkowska, najprawdopodobniej funkcjonuje. Będziemy przy użyciu dostępnych nam i dozwolonych prawem środków starać się doprowadzić do wyrównania szans w prezentacji i promocji artystów prezentujących różnorodne estetyki i środki artystycznego wyrazu.


Statuty instytucji prowadzonych oraz współprowadzonych przez MKiDN (w tym Galerii Narodowej „Zachęta”) podlegają właśnie analizie. Wstępne wnioski wynikające z tych analiz sygnalizują konieczność wprowadzenia do nich zmian. Konkretne ich propozycje jeszcze w MKiDN nie powstały. Z pewnością będą jednak podkreślać konieczność propagowania i rozwoju sztuki polskiej, gdyż jest to jeden z zasadniczych elementów polityki kulturalnej ministerstwa.


Wszystkie działania MKiDN związane z tematami zawartymi w interpelacji będą powstawały we współpracy bądź będą konsultowane ze środowiskiem artystycznym.

Z poważaniem
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...